Smluvní podmínky VoIP

Veškeré služby spojené s VoIP pro nás zajišťuje firma Axfone s.r.o., Přípotoční 1519/10c, 101 00 Praha 10. Uvádím zde odkaz na jejich obchodní podmínky, kterými se musí řídit i zákazníci HelaPC s.r.o. V případě přenositelnosti čísel uvádím dokument „Podmínky služby přenostitelnost telefoních čísel“